menu
Mükemmel Hayran kaldım Komik Eğlenceli Beğenmedim Yok artık! EW!

Bir Beyit Bir Sanat

Beyitin Şerhi: Esîr-i derd-i aşk u mest-i câm-ı hüsn çok ammâ

  • Hasan Emrah

Beyitin Şerhi: Esîr-i derd-i aşk u mest-i câm-ı hüsn çok ammâ

  • Hasan Emrah

Bir Beyit Bir Sanat

Beyit Şerhi: "Aşk" redifli gazelden...

Eğer dert ve bela buysa inanıyorum ki –inancım odur ki- Mecnun sıkıntı çekm...

  • Hasan Emrah

Beyitin Şerhi ve Hat - Şeyh Gâlib / Merve Yıldız

Ne hevâ vü ne kemân ü ne kemân-keş ancak Erdiren menziline tîri nidâ-yı “yâ...

  • Edebiyat Vakti 1. Yıl Özel Sayısı

Beyitin Şerhi: Esîr-i derd-i aşk u mest-i câm-ı hüsn ço...

"Esîr-i derd-i aşk u mest-i câm-ı hüsn çok ammâ Biziz meşhur olan Leylâ san...

  • Hasan Emrah