O esrarengiz denen fikirler, zekanın bir bir kustuğu birer minyatür düşünce.

Bütün kazanımlar ve tüm başarılar, sadece birer geçiştirme türünden ibaret.

Aslinsan, çekiçle yapılan bir felsefedir. Bağımsız bir fikirdir. Bir sistem yaratmaz, aksine, put yıkıcıdır. Hazır kalıplara sığmadığı, sığmak istemediği gibi, ezber tabulara da bir şekil kazandırmaz. 

-Gürsel Özkır

*Hiçbir dış etkinin baskılarına yenilmedikçe, hiçbir yere ait olunmaz, bunun aslı, tamamen kendine ait olmaktır ve bu da, çok zor bir yok olma mücadelesidir.

*Her fikir tarafsızdır; ancak insan onu diriltir, kıvılcımlarını ve deliliklerini aksettirir ona; eğer, fikir katıksızlığını kaybeder, bir inanca dönüşürse, an içinde vaziyetini alır ve bir fenomen kimliğine sarınır.

*Her bir doğum acı, yas ve ağıtları daha da çok körükler ve bu da, insanlığın, hatta var olmanın ne kadar büyük bir gerilemenin içinde olduğunu kanıtlar.

*Beklentiye giren bir karşıt cinsi tatmin etmek olanaksızdır.

*Ancak bozgundan bozguna geçtiğinizde fark edeceksiniz: gördüklerinizin hiçbiri sandığınız gibi olmadıklarını.

*Bir baş dönmenin hemen ortasında, baş döndürücü bir şekilde bağlanırsınız umutlarınıza: Aldanış, uyarıcısıdır baş dönmenin.

*Hiçbirinizin yarınlarını sisteminden saptırmak hevesinde değilim: hayat dediğimiz yaşam omuzlayacak bu işi. Ancak bozgundan bozguna geçtiğinizde fark edeceksiniz, umutlarınız tarafından sanrılara terk edilmiş olduğunuzu.

*İnsanlar, kazanırlarsa, kaybedecekleri büyük bir savaşın içindeler.

*Almaya utandığın şey, senin değildir. Sana ait olmayan şeyi saklı olarak kazanmanın desturu, senden gizlenmiş olan hırsızlık yetisinin canlılığına varan eylemin amacı çalmak olduğu hissinin meydana gelmesidir. Buradaki utanma, bir çeşit zayıflıktan çıktığı gibi, bu zayıflığı güçlü gösterme çabasıdır. Dik durma edinimi, alenen işleyen gerçeklerin sert esen davranışları karşısında usulca oturmak, orada dinlenmekle olur. Ya almayacaksın ya da utanmadan alacaksın! Çünkü bu, sana hediye edilmiş, sana özel bırakılmış bir şeydir.

*Var olmanın bilincine vardığı zaman insan, her aynaya baktığında orada kendi iskeletini görür, daha sonra da ötesini ve en sonunda kendi yokluğuna, yok oluşa varır ve kendini baştan yaratır, ki bu onun, kendi varoluşuna olan en belirgin ergin tepkisidir.

*Aydınlanma, bir kesinlik verir insana: olası olan aymazlıktan mutlak uyanmış olanı olasılıksız kurtulmuş olana dönüştüren.

*Başka fikirler tarafından gebe kalan zihinler, ancak o diğer zihinlerden olacak fikirleri doğurabilirler.

*İnsanın, ruhum acıyor dediği şey; zihninde kurulu anlam bütünlüğünün bozulması; salt negatif manaların baş kaldırması; kendine ait olmanın kimseler tarafından kabul edilmediği bildirimlerini sindirememesi; bencil davranan fikirlerine karşı gelişen tepkinin kendisine cevap vermesidir.

*Doğuma, bir doğuşa araç olanlara ağır anlamlar yükleyerek yüce bir maneviyata, olabildiğine yükseklere çıkarırlar. 

Peki, neden?

-Çok ağır bir kusur mu işlediler?

*Kazara, gülünesi bir kazayla, rastlantısal bir fenomenin sonucuyla doğmuş olduğunu bilmek; yine de, doğumun dünya muvazenesinde ve mekanizmasında güya zorunlu, mutlak ve temel olaymış gibi davranan her davranışın şiddeti, ezeli gördüğü kainatın keşmekeş gezegeninin (dünyanın) bir parçası olarak kalmak ister ve bu da onun, sonsuzca artlar ardına sığınmış sınırsızlığıdır.

*...Varoluş doğum yıkımından kaçıyor:

-Varlık enkazı altında eriyor...

Var olma sancısını çeken, o sıkıntıyı üzerinde taşıyan her insan; kendine yüklenmiş olan öğretiler yoluyla değil, üstünden öğretiler yükünü atarak, öğretilerin olmadığı tutumuyla, eziyetini bozarak doğum belasından kaçar.

*Mucize, bilgi eksikliğin galeyana geldiği sanrısal bir yer; noksan bilginin sonucu fikirlerin giyindiği bir çeşit inanç.

*Beni buradan uzaklaştıran olmamışlıklar var; henüz sonucu olmamış, sonsuzca enstantaneleri birbirine bağlayan o en uçta duran varlığın yok edilebilir ya da yok olabilir düşüncenin doğamaması.

*Beni dünyadan koparan şey baştan çıkarıyor, benden evvel doğan, henüz var olmadığım o sonsuzca olanlar: sonucu olmayan.

*Öfke, bir cezadır; anlamların hayrete varan tepkisidir.

*Ben'e oldukça ağır anlamlar yüklendi:

-'Ben', kendine katlanabilir bir formül oluşturamadı! Çareyi kendini hipnoz edecek kurguların gölgelerine sığınmakla bulacağını zannetti, çünkü bu da sefalete uğrattı 'beni'.

*Doğumun en üstün iyilik, onu öldürmenin en üstün kötülük olduğuna yönelik telkinler kol geziyor: Ömrün en felaket anı doğumun değil ölümün olduğuna dair tüm ısrarlar oldukça keskindir; doğumun belalı olduğu yönündeki bütün söylemler tiksindiriyor herkesi.

*Ah 'ben'! Her insanın kendini yok ettiği metot.

*Boşlukta hissetmek, tekdüze yerden kesilme, ayakların usulca yerden kesilmesidir; evrensel saçmalığın ortaya çıkışıdır; olanla olmayanın aynı şeyi ifade ettiğidir; hayrete varan en üst ölçülü görüşün kesinliğidir; zamana uyabilecek ya da zamanı tatmin edebilecek hiçbir şeyin var olmadığıdır.

*Evlilik, özellikle de çocuk yapma düşüncesi ve eylemi, zenginliği tasarlamak isteyen azgın arzuların sebep olduğu en derin yoksulluğun en azami gereğidir.

*Benliği, içinde bulunduğu mezardan çıkaracak olan bir bilgidir, yapılan şeyin hacmini küçülten, ağırlığını azaltan ve yerini daraltan: amaç düşüncesinden iğrenerek uzaklaşacak dende dupduru, bir edinimin içinde olmakla olmamanın arasında bir fark olmadığını açıklayan o en tepedeki keşfedilecek olanı dansa getirir.

*Ah 'ben'! Her insanın kendini yok etme metodu. Bu namın varlığını haykırmak üzere bir ismin oluşumunu üstlenmek, yıkılma anıdır insanın.

*Her şey bilincin düzeyinde sağlam bozulup çürüyor. Bilinçlendi zihin: hiçlik bile kirlidir orada. Bilmenin azameti fark etmenin gözleri içinde kırık bir kukla gibidir, felaketidir idrak etmenin.

*Ölüme koşmak deyiminin aslı, doğum belasından kaçmak olmalı, öyledir de.

*Sıkıntı, dingin ve tekdüze bir baş dönmesidir; evrensel anlamsızlığın meydana gelmesidir; yapılmış olan her şeyin yapılmış olduğu anlamını yitirmesinin en üst basirete varan kesinliğidir; benliği tatmin edebilecek hiçbir şey yoktur zamanın azgın bilincinde.


-Gürsel Özkır


interactive connectionBu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunları da görmek isteyebilirsin!