Marifet iltifata tabidir
Müşterisiz meta zayidir

Binlerce yıllık bir mazisi, sağlam adımlarla gelecekte var olacak bir bilgi ve birikime sahip Türk Edebiyatı, alan açısından çok geniş ve kültür yönünden engin bir edebiyattır. Bu yelpazede sözlü ve yazılı kültürün; mitolojinin, tasavvufun, şiirin, nesrin, öykünün, romanın ve en önemlisi kalemin gücünün yadsınamaz gerçeği kendini göstermektedir. Geçmişten geleceğe engin bir derya olan kültürümüz, edebiyatımızla daha da güçlenmiştir. 

Bugün Klasik Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı hepsi bir bütünün birer parçalarıdır. Derslerde öğrencilerin daha kolay öğrenmeleri için böyle bir gruplandırılmaya gidilmiş ve ona göre konular ayrılmıştır. Ama bu demek değildir ki her biri birbirinden bağımsız, birbirinden beslenmiyor. Hepsi bir halkanın parçaları, birbirini tamamlayan unsurlardır. Aksini düşünenlerin şiirlerinin, yazılarının hep bir yönünün eksik olduğu her daim görülmektedir.

Günümüzde bilgiye ulaşmak ne kadar da kolaylaştı. Elektronik ortamda kolayca çoğaltılan ve her an her yerde karşımıza çıkan her türlü bilgiyi çok kolay bir şekilde elde edebiliyoruz. Bu kadar kolaylığın içinde elbette sorunlar da olacaktır. Nedir mi bu sorunlar? Tabii ki en başta gelen bilgi kirliliğidir. Böyle bir zamanda doğru bilgiye ulaşmak için daha çok titiz ve şüpheci olmak gerekir. Eskiler zor ulaştıkları kaynaklara baktıklarında bizim kadar bilgi karmaşıklığı içinde olmuyorlardı. Şimdi ise kolay ulaşıyoruz ve hemen kabulleniyoruz. İyice araştırmadan, emin olmadan paylaşmak bazı sorunlara neden olmaktadır. 

Bütün bunların yanında millet olarak okumuyoruz. Okumadan, okumanın kölesi olmadan yazmanın efendisi olunmaz. Edebiyat Vakti dergisi de bu alanda bir eksikliği doldurmak ve ilmi gelecek nesillere aktarmak için kurulmuş ve bu çizgide devam etmeye çalışan bir oluşumdur. Kültürünün bir bütün olduğuna, çağın şartlarına, bilgi ve teknolojinin baş döndüren gelişmelerine kayıtsız kalan bir millet geleceğini yitireceğini ve âtîde yer alamayacağını görmelidir. 

Dergimiz Kasım 2017 yılında internet dergisi olarak kurulmuştur. Bugün internet hayatın her alanında, hepimizin evinde, telefonunda… Her bilgiye, yazıya, konuya ve daha birçok şeye rahatlıkla ulaşılabilmekteyiz. Biz de bu imkânlar dâhilinde e-dergi olarak yayın hayatına geçmiş bulunmaktayız. Şiire, öyküye, kültüre, yazılara; okumaya, yazmaya herkes ulaşabilsin; okuyup yazabilsin diye dergimiz teknolojinin de imkânlarını kullanarak hizmet vermeye devam edecektir. 

İlk sayının verdiği heyecan ve umutla herkesi saygıyla selamlar, güzel yazılarda ve okumalarda buluşmak dileğiyle… 

Saygılarımızla…Okumak İçin Tıklayın.


Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


BUNLARI DA GÖRMEK İSTEYEBİLİRSİN!

Facebook Yorumları