ŞEYH GALİP - Yine Zevrak-ı Derunum Kırılıp Kenare Düştü

Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü 

Dayanır mı şîşedir bu reh-i seng-sâre düştü 


O zamân ki bezm-i cânda bölüşüldü kâle-i kâm 

Bize hisse-i mahabbet dil-i pâre pâre düştü 


Gehî zîr-i serde desti geh ayağı koltuğunda 

Düşe kalka haste-i gam der-i lûtf-ı yâre düştü 


Erişip bahâra bülbül yenilendi sohbet-i gül 

Yine nevbet-i tahammül dil-i bî-karâre düştü 


Meh-i burc-ı ârızında gönül oldu hâle mâ`il 

Bana kendi tâli`imden bu siyeh sitâre düştü 


Süzülüp o çeşm-i âhû dedi zevk-i vasla yâ hû 

Bu değildi niyyetim bu yolum intizâre düştü 


Reh-i Mevlevîde Gâlib bu sıfatla kaldı hayrân 

Kimi terk-i nâm u şâne kimi it`ibare düştü 


Şeyh Galib


interactive connectionBu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


BUNLARI DA GÖRMEK İSTEYEBİLİRSİN!