Taşlıcalı Yahya'nın Şehzade Mustafa Mersiyesi birinci bölümü açıklamalı ve videolu olarak sizlere sunmaktayız.

ŞEHZADE MUSTAFA MERSİYESİ

I

Meded meded bu cihânûn yıkıldı bir yanı

Ecel Celâlîleri aldı Mustafâ Han’ı

 

İmdat! Eyvahlar olsun! Bu cihanınbir yanı yıkıldı;

[zira] ölüm eşkıyaları ŞehzadeMustafa’yı yok ettiler.


Tulundı mihr-i cemâli, bozuldı dîvânı

Vebâle koydılar âl ile Âl-i Osmânı.

 

Yüzünün güneşi battı, divanıdağıldı.

Osmanlı sultanını hile ile günahasoktular.


Geçerler idigeçende o merd-i meydânı

Felek ocânibe döndürdi şâh-ı devrânı.

 

O savaş meydanlarının yiğidiniadı geçtikçe çekiştirirlerdi.

Felek zamanın padişahını o[iftiracılardan] yana döndürdü.Yalancınun kuru bühtânı bugz-ı pinhânı

Akıtdı yaşumuzı yakdı nâr-ı hicrânı.

 

Yalancının kuru iftirası ve gizlikini

gözyaşımızı akıttı, ayrılıkateşini yaktı.Cinâyet itmedi cânî gibi anun cânı

Boguldı seyl-i  belâya, tagıldı erkânı.

 

O cani gibi cinayet işlemedi;

[fakat kendi] canı, bela selindeboğuldu, erkânı dağıldı.


N’olaydı görmeye idi bu mâcerâyı gözüm

Yazuklar ana revâ görmedi bu râyı gözüm.

 

Keşke gözüm bu olup bitenigörmeseydi

Yazıklar olsun! Gözüm bumuameleyi ona layık görmedi.

 

 Taşlıcalı Yahya Bey
( 1489 - 1582 )


interactive connectionBu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


BUNLARI DA GÖRMEK İSTEYEBİLİRSİN!