"Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir."
Atatürk

23 Nisan, I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (I. TBMM) açılışından bir yıl sonra 23 Nisan 1921 tarihinde milli (ulusal) bayram olarak kabul edildi:

"23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceride-i Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi." (Anadolu Ajansı).


Kronoloji:

• 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

• 23 Nisan 1921’de TBMM aldığı kararla yeni Türk devletinin ilk bayramı olarak 23 Nisan gününü “Milli Bayram” kabul etti. İlk adı "Hâkimiyet-i Milliye Bayramı"dır.

• 23 Nisan'ın ilk defa çocuklarla anılmaya başlanması ise Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin (Çocuk Esirgeme Kurumu) girişimleri ve Atatürk'ün desteğiyle olmuştur (Özçelik 2011: 266; Akın 1997: 92).

• İlk kutlamalar 1922 yılında Ankara'da yapılmaya başlandı.

• İlk kapsamlı kutlamalar ise 1927 yılından itibaren oldu.

• 1933'te Atatürk’le beraber çocukları makama kabul etme geleneği başladı

• 1929'dan itibaren düzenli olarak yapılmaya başlanan kutlamaların son olarak adı, 1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'la “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır” şeklinde resmiyet kazandı.

• UNESCO'nun 1979'u “Çocuk Yılı” olarak kabul etti ve TRT’de de  “TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği”ni başlatarak bu bayramı uluslararası bir düzeye getirdi.

UNESCO'nun 1979'u “Çocuk Yılı” olarak kabul etmesiyle TRT,  “TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği”ni başlatarak bu bayramı uluslararası bir düzeye getirdi. Günümüzde 23 etkinliklerine birçok ülkeden misafir çocuklar katılarak çeşitli gösterilerle, okullarda törenlerle ve çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Ayrıca 1933'te Atatürk’le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde de devam etmektedir. Çocuklar, kısa süreliğine de olsa devlet kurumlarının önemli makamlarında ağırlanmakta ve onure edilmektedir.

1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara hediye edilen ve bütün dünya ile paylaşılan ilk ve tek bayramdır.


Ek Bilgi:

• TBMM bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olmuştur.

• TBMM ise bugün Cumhuriyet Tarihi Müzesi olmuştur.


Atatürk'ün Çocuklara Dair Sözleri

• "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir."

• "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

• "Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."

• "Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır."

• "Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim."

• "Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar! Okullardan başka; gazeteler, küçük dergiler köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne dergi okumaz. Bilenler bilmeyenleri toplayıp, okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir vazife bilmelidir."

• "Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize talihin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir."

• "Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir."

• "Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eser (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak."

• "Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır."

• "Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!”

• Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”

• “Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.”

• “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”

• “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.”


Atatürk'ün 23 Nisan'a Dair Sözleri

• 3 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.

• Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.

• Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

• Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

• Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.

• Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.


                                                                 23 Nisan

                                                     Bugün Yirmi Üç Nisan, 

                                                     Toplandı bütün vatan, 

                                                     Millet Meclisimize 

                                                     Atatürk oldu başkan

                                                   

                                                     Kaldırdı hasta yurdu, 

                                                     Yılmaz bir ordu kurdu, 

                                                     Türk'ün şanlı sesini, 

                                                     Dünyalara duyurdu.

                                                    

                                                     Yükseldi bayrağımız, 

                                                     Koparıldı bağımız, 

                                                     Sultandan ayrılınca, 

                                                     Kurtuldu toprağımız.

                                                     

                                                     Türk çocuğu gül, sevin, 

                                                     Yaşa yurdunda emin, 

                                                     Bugünü an bayram et, 

                                                     Bugün senindir, senin.

                                                                                  Vasfi Mahir Kocatürk


Kaynakça:

Veysi Akın. (1997). 23 Nisan Millî Hakimiyet ve Çocuk Bayramı'nın Tarihçesi. PAÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi. 1997. Sayı 3.

İnternet: www.aa.com.tr

Mücahit Özçelik (2011). 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın Ortaya Çıkışı ve 1922-1929 Yılları Arasında 23 Nisan Kutlamaları. Akademik Bakış. Cilt 5, Sayı 9.


Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


BUNLARI DA GÖRMEK İSTEYEBİLİRSİN!

Facebook Yorumları