Nasreddin Hoca hakkındaki bilinmeyenler veya yanlış bilinen bilgiler, son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda daha doğru bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Nasreddin Hoca'nın 1208 yılında Sivrihisar Hortu'da doğduğu kabul gören bir görüştür.

Son yıllarda Sivrihisar'da yapılan çalışmalar, kabrinin bu ilçede olduğu iddiasını da güçlendiriyor.

Görevlendirilen 38 akademisyenin bu konudaki çalışmalarında sona doğru gelindi.

Nasrettin Hoca'nın oğlu Şeyh Ömer'in sanılan mezar taşının aslında Hoca'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Bu bilgiyle Hoca hakkındaki görüşler değişecek ve yeni bir bilimsel sonuçlara ulaşılacak.


Haberin detayı için bu bağlantıyı inceleyebilirsiniz.


Nasrettin Hoca Kimdir?

Yaşadığı dönem, doğum ve ölüm yıllarıyla, hayatıyla ilgili tarihi bilgiler tartışmalıdır.

Yaşadığı dönem ve yöre hakkındaki en önemli kanıtlar Akşehir’deki türbesi, soyundan geldikleri söylenen kişilere ait mezar taşı kitâbeleri ve adına kurulmuş olan vakıfla ilgili Fatih Sultan Mehmet devrine ait bir arşiv belgesidir. 

Kaynaklarda geçen bilgilere göre Nasrettin Hoca, Hicri 605/Miladi 1208 yılında Sivrihisar’ın Hortu Köyü'nde doğdu. Köyün imamı olan babası Abdullah’tan sonra bu görevi kendisi üstlendi. Daha sonra Akşehir’e göç eden Hoca burada kadılık yaptı ve Hicri 683/Miladi 1284 yılında vefat etti.

Hoca; halk dilinde, duygu ve inceliği içeren, gülmece türünün öncüsü olmuştur. Onun yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisinden dolayı zamanla söylentilerle karışmış ve zaman zaman olağanüstü nitelikler kazanmıştır. Bu söylentiler neticesinde yaşamadığı dönemlerde yaşamış gibi hikâyeler anlatılmıştır. Onun Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, Mevlana Celaleddin ile yakınlık kurduğu, kendisinden en az yetmiş yıl sonra yaşayan Timur'la mecaraları anlatılmıştır.


Hoca ve Fıkraları Hakkında Bilgi Veren Eserler:

 • Hoca'dan söz eden en eski yazma eser olan Saltuknâme’de (Hicri 885/ Miladi 1480) ona ait 2 fıkra yer alır.
 • Yazılış tarihi bilinen en eski yazma (Hicri 979/Miladi 1571) Hüseyin adında birine ait olan Hikâyât-ı Kitâb-ı Nasreddin adlı eserde 43 fıkra yer almıştır.
 • Nasreddin Hoca fıkralarının resimli ilk baskısı Letâif-i Nasreddin adıyla 1883 yılında Mehmed Tevfik (Çaylak) tarafından yapılmıştır. Bu eserde 71 fıkraya yer verilmiştir.
 • Mustafa Duman’ın yaptığı bir çalışmada başta Nasreddin Hoca fıkralarını ihtiva eden 59 yazma ve 59 Arap harfli basma olmak üzere hoca ile ilgili 2064 kitap tanıtılmıştır.
 • M. Fuad Köprülü Nasreddin Hoca’nın 50 fıkrasını hece vezniyle, Orhan Veli 70 fıkrayı serbest vezinle manzum olarak yayımlamıştır.
 • Hoca'nın fıkralarından hareketle Ragıp Şevki Yeşim "Nasrettin Hoca Dünyayı Güldüren Adam" ismiyle biyografik bir roman kaleme almıştır.
 • Polonya Poznan’daki Türkçe ve Farsça yazmalar arasında XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yazıldığı tahmin edilen Nasreddin Hoca’nın "Mansıbı Taklid Oyunu" adlı eseri Metin And, Latin harfleriyle yayımlamıştır.

Nasrettin Hoca Hakkında Yapılmış Tezler:

 • Ayşe Balaman. (2010). Animated Critical Theory: Nasrettin Hoca Anecdotes as an Animation of Theories of Marx, Foucault and Simmel (Eleştiri Kuramı Canladırması: Marx, Foucault ve Simmel'e Ait Kuramların Canladırması Olarak Nasrettin Hoca Fıkraları). Yüksek Lisans Tezi.
 • Ayşe Leyla Ekim Okcu. (2017). Nasreddin Hoca Fıkralarının Zaman Kavramı Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi.
 • Deniz Çobanoğlu. (2014). 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Nasreddin Hoca Fıkralarının Eleştirel Okuma Yöntemi ile İşlenmesi ve Fıkralardaki İnsan Karakterine Ait Özelliklerin Öğretilmesi. Yüksek Lisans Tezi.
 • Erhan Solmaz. (2016). Özbek Mizahında Nasreddin Hoca Tipi ve Fıkraları. Doktara Tezi.
 • Fayzulla Rahmankulov. (1998). Türkmenistan'da Nasreddin Hoca Fıkraları. Doktora Tezi.
 • Filiz İyigün. (1989). Nasrettin Hoca Fıkralarının Müzikal Animasyona Uyarlanması ve Nasrettin Hoca'nın Müzikal Animasyon Aracılığı ile Tanıtımı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Gökhan Tarıman Cenikoğlu. (1998). Nasreddin Hoca Fıkralarında İnsan Kadrosu. Doktora Tezi.
 • Gürbüz Çalışkan. (2014). Nasreddin Hoca Fıkralarında Çocuk Gerçekliği. Yüksek Lisans Tezi.
 • Hakan Dedebağı. (2007). Nasreddin Hoca Fıkralarının Eğitim Yönünden Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi.
 • Hakan Ülper. (2002). Nasrettin Hoca Fıkralarının Dil Üslup ve Eğitim Yönünden İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi.
 • Mitsuko Kojıma. (1991). Nasrettin Hoca ile Japonya'daki İkkyu'nun Halk Bilimi Bakımından Karşılaştırılması Yüksek Lisans Tezi.
 • Mustafa Usta. (2015). Nasreddin Hoca Tipi ve Fıkralarının Oluşumunun Bağlam Merkezli Halk Bilim Yöntemleri Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi.
 • Nükhet Tör. (1992). Türkçe ve Rumca Olarak Söylenen Nasreddin Hoca Fıkraları Üzerine Bir İnceleme-Metin I-II (2 Cilt). Doktora Tezi.
 • Pakize Elif Türköz. (2011). Nasrettin Hoca Kaynağı ve Dolayının (Sivrihisar, Eskisehir) Hidrojeoloji İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi.
 • Selman Karakaya. (2007). Nasreddin Hoca Fıkralarının Eğitim Değeri ve Fıkraların Benlik Durumlarına Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi.
 • Tuba Kılıç. (2014). İlkokul Öğrencilerine Yönelik Hikâye Kitaplarının Grafik Tasarım Öğeleri Açısından İncelenmesi Keloğlan ve Nasreddin Hoca Örneği. Yüksek Lisans Tezi.
 • Tuğba Demirtaş. (2012). Değerler Eğitiminde Edebî Ürünlerden Yararlanma: Nasreddin Hoca Fıkraları. Yüksek Lisans Tezi.
 • Zeynep Nagihan Kahveci. 2015). Günümüzde Yaşayan Nasreddin Hoca İmgesi: Akşehir ve Sivrihisar Örneği. Yüksek Lisans Tezi.
 • Zülfikar Bayraktar. (2010). Mizah Teorileri ve Mizah Teorilerine Göre Nasreddin Hoca Fıkralarının Tahlili. Yüksek Lisans Tezi.
 • Zümrüt Aysun Caba. (2013). Nasreddin Hoca Fıkralarının Mantıksal Açıdan İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi.


Kaynakça:


Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


BUNLARI DA GÖRMEK İSTEYEBİLİRSİN!

Facebook Yorumları