Âlem-i dilde acep kâşânemiz var bizim /
Can atar şem-i dile pervânemiz var bizim

Âlem-i dilde acep kâşânemiz var bizim

Can atar şem-i dile pervânemiz var bizim


Vakt-i seherde açılır âşık-ı sâdıklara

Bade dolu aşk ile meyhânemiz var bizim


Şeb olunca çekiliriz kuşe-i inzivaya

Sohbet-i dildâr için gamhânemiz var bizim


Rind-meşrep dü cihânı terk eden abdal gibi

İklim-i dili gezen divânemiz var bizim


Âlem-i kalbe sefer et Sırrîyâ gör hikmeti

Sun-i Hakk'la bir imarethânemiz var bizim


Muharrem Hilmi Efendi

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


BUNLARI DA GÖRMEK İSTEYEBİLİRSİN!

Facebook Yorumları