menu
Mükemmel Hayran kaldım Komik Eğlenceli Beğenmedim Yok artık! EW!

Baştan başa dünyâyı gülistân ederim ben

Senin için bu dünyayı baştan başa gül bahçesine çeviririm

Nef'î'nin "Ederim ben" Redifli Gazeli

Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben

Bir âh ile bu âlemi vîrân ederim ben


Âh ile komam dilleri zülfünde huzûra

Cemiyyet-i ağyârı perîşân ederim ben


Cemiyyet-i ağyârı ger etmezse perîşân

Çarh-ı feleği aksine gerdân ederim ben


Yâr olmayacak zehr-i sitemdir bana bâde

Bilmem nice def-i gam-ı hicrân ederim ben


Gûyâ ki olur dîdelerim maden-i yâkût

Her gâh ki yâd-ı leb-i cânân ederim ben


Bu hâl ile âvârelik el verse bana ger

Baştan başa dünyâyı gülistân ederim ben


Nef'î gibi yârâna demem dahi nazîre

Yâ bu gazeli zîver-i dîvân ederim ben


Nef'îinteractive connectionBu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Benzer Yazılar