Türk Milletinin Şanlı Destanı Çanakkale Savaşı'nın Kronolojisi

3 Kasım 1914

İngiliz abluka filosunun boğazın dış istihkâmlarını topa tutması...

13 Aralık 1914

Mesudiye zırhlımızın Sarısığlar Koyu’nda demir üzerinde torpillenerek batırılması...

19 Şubat 1915

Düşman gemilerinin Seddülbahir ve Kum Kale’ye taarruzu... Seddülbahir ve Kum Kale’nin tahribi...

26 Şubat 1915

Tahribin ikmali için düşman filolarından Seddülbahir ve Kum Kale’ye müfrezelerin ihracı...

4 Mart 1915

Seddülbahir ve Kum Kale tahribatını tamamlayan düşman müfrezelerinin Türk taarruzu karşında karadan çekilmeleri...

7-8 Mart 1915

Düşman gemileri bataryalarının sahillerimizi yeniden dövmesi...

10-11 Mart 1915

Gece boğaza hücum eden bir düşman filosunun zayiata uğratılarak püskürtülmesi...

17-18 Mart 1915

Gece Nusret Mayın Gemisi’nin Karanlık Liman’ın yukarı kısmına 20 torpillik mayın hattı döşemesi...

18 Mart 1915

Sabah saat 11’de İngiliz ve Fransızların 16-18 harp gemisi ile Çanakkale Boğazı’na taarruzu...

18 Mart 1915

Saat 14’te Çanakkale’nin ateşler içinde kalması...

3 Kasım 1914

İngiliz abluka filosunun boğazın dış istihkâmlarını topa tutması...

18 Mart 1915

Saat 17:45’te Fransız Bouvet zırhlısının bir torpile çarparak batması...

18 Mart 1915

Saat 17:45’ten sonra Bouvet zırhlısının yerini almaya gelen İngiliz Irresistible gemisinin de aynı akıbete uğraması...

18 Mart 1915

Saat: 17:45’ten sonra Irresistible gemisinin yardımına gelen İngiliz Ocean gemisinin de aynı akıbete uğraması... İngiliz Inflexible zırhlısının ağır surette yaralanması... Fransız Suffren ve Gaulois zırhlılarının top mermisi isabeti ile büyük hasara uğramaları...

24 Mart 1915

Yeni teşkil edilen 80.000 kişilik 5. Ordu’nun 5. Ordû-yı Hümâyûn Alman Mareşal Liman Von Sanders Paşa’nın emrine verilmesi... Ordunun Bolayır berzahı civarındaki 5. Fırka kumandanlığına Alman Miralay Van Sanderstern’in ve 7. Fırka Kumandanlığı’na Remzi Bey’in, Gelibolu Yarımadası üzerindeki 9. Fırka Kumandanlığı’na kaymakam Sami Bey’in, Bigalı’da ordu ihtiyatı olan 19. Fırka Kumandanlığı’na Kaymakam Mustafa Kemal Bey’in, 2. Fırka kumandanlığına Kaymakam Refet Bey’in getirilmesi...

25 Nisan 1915

Güney Cephesi, Anadolu Yakası 3 Fransız müstemleke taburunun Anadolu kıyısında Kum Kale’ye çıkması...

25 Nisan 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir Seddülbahir kıyılarındaki ihraç ile bir Fransız fırkasının Morto Limanı kıyısına, iki İngiliz fırkasının da Teke burnunun iki tarafına çıkmaları...

25 Nisan 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir Düşmanın Batı’da Zığındere civarına 2 tabur çıkartması...

25 Nisan 1915

Sabah, Saat 04:20’de Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Arıburnu 12.000 kişilik Avustralya fırkasının ilk kademesinin 1.500 kişi Arıburnu’nun hemen güneyindeki koya çıkarılması... Anzakların ileri harekâta başlamaları ve Kemal Yeri mevki’ine kadar ilerlemeleri...

25 Nisan 1915

Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Arıburnu 9. Fırka, 27. Alay’ın yetişmesi ile düşmanın ileri harekâtının geciktirilmesi...

25 Nisan 1915

Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Arıburnu 19. Fırka kumandanı Kaymakam Mustafa Kemal Bey’in, fırkasının büyük kısmını Bigalı’da ihtiyatta bırakarak fırkanın 57. Alayı ile birlikte düşmandan önce Conkbayırı’na gelmesi...

25 Nisan 1915

Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Arıburnu 57. Alay’ın Koca Çimen Tepesi istikametinde hemen mukabil harekete geçip düşmanı durdurması ve alayın cepheye tam intikali...

26 Nisan 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir Düşman’ın ilk umumi taarruza geçmesi... Umumi taarruzun püskürtülmesi...

26 Nisan 1915

Güney Cephesi, Anadolu yakası Anadolu kıyısına çıkan Fransız kuvvetlerinin bozulması...

26 Nisan 1915

Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Arıburnu Anzak umumi taarruzu...

26-27 Nisan 1915

Gece, Güney Cephesi, Anadolu Yakası Anadolu kıyısında Kum Kale ‘ye çıkan ve burada bozulan kuvvetlerin Paşaeli sahiline çıkarılmış olan esas kuvvetlere iltihakı...

27 Nisan 1915

Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Arıburnu Bir cebel bataryasının korumasındaki yaklaşık 4500 kahraman Türk’ün Avustralya fırkasına karşı taarruzu…

28 Nisan 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir Birinci Kirte Savaşı... 3.000 kayıp verdirilen düşmanın uzaklaştırılması...

28 Nisan 1915

Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Arıburnu Anzakların mukabil taarruzları...

1-2 Mayıs 1915

Gece, Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir düşmanı denize dökmek için yapılan ilk mukabil Türk taarruzu...

2 Mayıs 1915

Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Arıburnu Karşılıklı Türk ve Anzak taarruzları...

3-4 Mayıs 1915

Gece, Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir Düşmanı denize dökmek için gerçekleştirilen ikinci mukabil Türk taarruzu...

6 Mayıs 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir İkinci Kirte Savaşı... İngiliz-Fransız umumi taarruzları...

9 Mayıs 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir İngiliz-Fransız umumi taarruzlarının kırılması...

11 Mayıs 1915

Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa’nın cephe teftişine gelişi...

12-13 Mayıs 1915

Gece Mukavemeti Milliye muhribimizin boğazdan çıkarak, İngiliz Goliath zırhlısını torpil ile batırması...

15 Mayıs 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir Türk kuvvetleri mukabil taarruzu...

18-19 Mayıs 1915

Gece, Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Arıburnu Türk kuvvetleri’nin ağır toplarla dövülmeyen düşman mevzi’lerine taarruza başlaması...

Anzak kuvvetlerinin, denize dökülmemek için, şiddetli savunması...

22 Mayıs 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir Fransız’ların sol tarafımıza taarruzları... Bu taarruzların Türk kuvvetlerince kırılması...

25 Mayıs 1915

Alman denizaltılarının İngiliz Triumph harp gemisini batırmaları...

27 Mayıs 1915

Alman denizaltılarının İngiliz Majestic harp gemisini batırmaları...

4 Haziran 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir Üçüncü Kirte Savaşı... Düşmanın 65.000 kişilik takviyeli 5 fırka ile 25.000 kişilik 37 Türk taburunun üzerine gelmesi...

5 Haziran 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir Düşman taarruzlarının devamı ve durdurulması...

28 Haziran 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir Zığındere Savaşı... İngiliz’ine Zığındere’ye taarruzu...

5 Temmuz 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir Zığındere savaşının düşman taarruzlarının kırılmasıyla sonuçlanması...

12-13 Temmuz 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir Kereviz Dere Savaşı... Fransızların yeni bir taarruzu... Bu taarruzun da başarısızlığa uğratılması...

13 Temmuz 1915

Ramazan Ayı’nın başlaması….

6 Ağustos 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir düşmanın yeni bir umumi taarruza başlaması...

6 Ağustos 1915

Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası Kuzey Cephesi’nin daha kuzeyinde üçüncü bir cephe aşılması... Anafartalar Cephesi...

6 Ağustos 1915

Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Anafartalar 17.800 kişi ile takviye edilen İngiliz ordusunun Anzak Cephesi’nin güney ucunda Kanlı Sırt’ta taarruza başlaması...

6-7 Ağustos 1915

Gece Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Anafartalar İngiliz taarruzunun hedefi, Koca Çimen olmak üzere daha kuzeye sirayet etmesi... 9. İngiliz Kolordusu’nun Anafartalar kıyısında Suvla Limanı ve civarını dışarıya çıkarmaya başlaması...

20 tabur 13.000 kişi 24 toptan oluşan İngiliz birliklerinin üç noktadan karaya çıkması...

7 Ağustos 1915

Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Anafartalar İngiliz kuvvetlerinin mecmuunun 26.750 kişiyi bulması... İngilizlerin bütün kuvvetleriyle taarruza kalkmaları... Bütünü 2,5 tabur olan Türk kuvvetlerinin muntazam bir şekilde adım adım güneydeki İsmailoğlu Tepesi ile kuzeydeki Kireç Tepe’ye çekilmeleri... Bolayır civarındaki 2 fırkamızın cebri yürüyüşle, cepheye yetişmesi...

8-9 Ağustos 1915

Gece Mustafa Kemal Bey’in, bütün Anafartalar grubu kumandanlığına tayin edilmesi...

9 Ağustos 1915

İstanbul’dan Çanakkale’ye asker ve malzeme götüren Barbaros zırhlımızın, Marmara Denizi’ne sızan düşman denizaltıları tarafından batırılması...

9 Ağustos 1915

Akşam Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Anafartalar’a İngilizlerin Koca Çimen taarruzunun Miralay Mustafa Kemal Bey’in kumandasındaki kuvvetler ile Conkbayır’da durdurulması... Miralay Mustafa Kemal Bey’in bizzat cepheye gelmesi...

10 Ağustos 1915

Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Anafartalar Türk ordusunun, topçu desteği olmaksızın iki yandan yaptığı süngü hücumları ile düşmanı geriye atması...

11 Ağustos 1915

Ramazan Bayramı arifesi...

12 Ağustos 1915

Ramazan Bayramı...

12 Ağustos 1915

Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Anafartalar Yeni ihraç edilen 54. düşman fırkasının yaptığı taarruzun akamete uğraması... Bu fırkanın 1. Alayı’nın Türkler tarafından esir edilmesi...

14 Ağustos 1915

Güney Cephesi, Paşaeli Yakası, Seddülbahir 6 Ağustos 1915 günü başlayan umumi düşman taarruzunun yenilgiye uğratılması...

21-22 Ağustos 1915

Kuzey Cephesi, Paşaeli Yakası, Anafartalar’da General Hamilton’un yönetiminde yapılan takviyeli taarruzun da yenilgiye uğraması...

19-20 Aralık 1915

Gece düşmanların Anafartalar Cephesi’nden mağlup ve perişan olarak çekilip gitmeleri...

19-20 Aralık 1915

Gece düşmanların Arıburnu Cephesi’nden mağlup ve perişan olarak çekilip gitmeleri...

8-9 Ocak 1916

Gece Düşmanların Seddülbahir Cephesi’nden mağlup ve perişan olarak çekilip gitmeleri...

Resmin Büyük Hâli İçin Tıklayın


interactive connectionBu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


BUNLARI DA GÖRMEK İSTEYEBİLİRSİN!

Facebook Yorumları