Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helâkım zehri dermanındadır

GAZEL

Âşiyân-ı murg-ı dil zülf-i perişanındadır

Kande olsam ey peri gönlüm senin yanındadır


Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib

Kılma derman kim helâkım zehri dermanındadır


Çekme dâmen nâz edip üftâdelerden vehm kıl

Göklere açılmasın eller ki dâmânındadır


Gözlerim yaşın görüp şûr itme nefret kim bu hem

Ol nemekdendir ki la’l-i şekker-efşânındadır


Mest-i hâb-ı naz ol cem’ et dil-i sad-paremi

Kim anun her paresi bir nevk-i müjganındadır


Bes ki hicrânındadır hasiyyet-i kat’-ı hayât

Ol hayât ehline hayrânem ki hicranındadır


Ey Fuzûlî şem’-veş mutlak açılmaz yanmadan

Tâblar kim sünbülünden rişte-i canındadır


FUZÛLÎ


Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


BUNLARI DA GÖRMEK İSTEYEBİLİRSİN!

Facebook Yorumları