Yahya Efendi Dergâhı Giriş Kapısı Kitabesi çevirisi...

Yahya Efendi Dergâhı Kitabesi ve Çevirisi

Yahya Efendi Dergâhı Kitabesi ve Çevirisi emrah-aydemir-09.03.2019-yahya efendi - resim 5

 Vâlide Sultân-ı Han Abdulazîz kim zatını

Hayr için halk eylemiş Hallâk-ı bî-çün ü çirâ


Etti inşâ bir sebil ü mektep ü cami’ ki halk

Su içe ‘ilm öğrene kıla namaz ede dua


Bir de havz-ı bî-bedel yaptırdı kim tersanede

Anda indi bahre bir zırhlı sefîne ibtidâ


Ruhunu hoşnud için Yahya Efendi’nin dahı

Kıldı ihyâ türbe-i pâk-i şerifin bî-riyâ


Öyle hayrat ü imârât etdi ol Sultan kim

Şüphesiz razıdır andan ruh-ı pâk-i Mustafâ


Yâ İlahî ömrünü hadden füzûn kıl kim anın

Himmetiyle ‘âlemi ma’mûr ede ser-tâ-be-pâ


Hayrî geldiler yediler dediler târîhini

Etti bu bâb-ı şerifi Vâlide Sultân binâ

                        Sene 1290


interactive connectionBu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunları da görmek isteyebilirsin!