Ahmet Tanyıldız

Minnet etmem mülk-i dünyâ bahr-i ummân olsa da

Zülf-i yâre rağbet etmem yüz bin imkân olsa da


Her gelen bir gün gider bâkî mi sandın âlemi

Âkıbet ber-bâd olur her kişi cânân olsa da


Kıssa-i Leylî vü Mecnun ders-i ibretdir bize

Hâk-ı zulmetdir nihâyet, cümle umrân olsa da


Şâirin tüm derdi aşkdan gussa vü feryâddır

Yok mudur bir lahza sabrı yâre kurbân olsa da

 

Nağmeler pür-şevk u sâzlar pür-tarabdır ammâ

Ahmedim feryâd olur tüm sözler elhân olsa da


Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


BUNLARI DA GÖRMEK İSTEYEBİLİRSİN!

Facebook Yorumları