menu
Mükemmel Hayran kaldım Komik Eğlenceli Beğenmedim Yok artık! EW!
Editörümüz Harun Sarıgül'ün Ne Varsa İçimizde adlı ilk şiir kitabı yayımlandı.

Şiir, insanın hakikatle kurduğu ilk köprüdür. İrfanî hakikatler başlangıçta ve uzun bir dönem şiir elbisesine bürünmüş, insanlığa böyle takdim edilmişlerdir. Dolayısıyla şiir üzerine yorum yapanların bu hususu dikkate almaları şiirin özündeki mânâyı anlamak adına çok önemli bir imkân olabilir. Fakat şiirin kadim bilgelik geleneğiyle kurduğu sağlam bağın günümüzde büyük ölçüde zayıflaması ve şiirin sadece zevk-i selîme hitap eden bir edebiyat meşgalesi olarak görülmesi kendine “şair” diyen birçok kimsenin ortaya çıkmasına ve bunların her yazdığına şiir denmesine sebebiyet vermiştir. Bu ise şiirin neredeyse tükenmesine ve kavram olarak anlam kaymasına uğramasına neden olmuştur. Bugün bir şiir kitabını yayınlamada yaşanan müşküller ve şiir okunmaması artık şiire yönelik geleneksel yaklaşımın iflası anlamına gelmektedir.

Şiire yönelik bu olumsuz tabloyu nispeten değiştiren güzel şeyler de yaşanmakta ve zaman zaman güçlü şiirler yazılmaktadır. Bu türden eserlerin gerçek takdirkârı elbette zaman olacaktır. Buna rağmen şiirlerini yayınlama cesareti gösteren özellikle genç şairleri takdir etmek bizce vicdanî bir borç telakki edilmelidir. Nitekim günümüz genç şairlerinden Harun Sarıgül’ün şimdilerde Lirik Yayınları’ndan çıkan Ne Varsa İçimizde başlığını taşıyan kitabı bunlardan biridir. Eserin başlığının hemen altında yer alan “Aşk kaleminden mürekkep damladı, adına şiir dediler” cümlesi de kitabın özüne dair bir işaret olarak görülebilir. Nitekim bu kitap, şairin zaman zaman kaleme aldığı ve muhtelif konulara temas eden şiirlerden oluşmaktadır. Kitabın kapak tasarımı da bu minvalde tasarlanmış. İç içe geçmiş birbirinden farklı sarmaşık desenleri bize hem içeriği, hem de sarmaşığın Fars dilindeki karşılığı olan “aşk” kelimesini hatırlatmaktadır.

Küçük bir divançe gibi hazırlanmış

Eserde altı bölüm yer almaktadır. Bunlardan birincisi “Hû” başlığını taşımakta ve daha çok tasavvufî konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde yer alan şiirler “Leylâ” üst başlığını altında bir araya getirilmiştir. Bu kısım daha çok geleneksel motiflerle bezenmiş inişli çıkışlı bir seyir takip eden aşk konusunda yazılmış şiirlerden oluşmaktadır. “Şair” başlığını taşıyan üçüncü kısım ise daha çok şairin şahsiyetine temas eden şiirlere yer vermekte ve modern hayatı, kendi penceresinden gördüğü manzaralarla bize resmetmektedir. “Halk İçre” başlığını taşıyan dördüncü kısım ise halk edebiyatı nazım şekilleriyle yazılmış şiirlere ayrılmıştır. Beşinci kısım “Gazeller” başlığını taşımakta ve gazel nazım şekliyle yazılmış denemeleri ihtiva etmektedir. Eserin son bölümü bize rubai tarzını andıran dörtlüklere ve berceste beyitlere ayrılmıştır. Şair, konu yönüyle kitabı küçük bir “Divançe” gibi hazırlamış. Bu durum okuyucuya aynı anda farklı nazım türleri ve farklı konuları sunması açısından oldukça önemli. Aynı zamanda şairin hece ölçüsünde, serbest nazımda ve beyit esaslı türlerindeki yetkinliğini görmemize de olanak sağlıyor.


Kitaba erişmek için tıklayın.interactive connectionBu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Benzer Yazılar