Bir pervane masalı...
1
2
5,239
okunma

Pervane görmüş bir ışık

Sanki kırk yıllık tanışık

İçi hoş, karma karışık

Yanar pervane pervane


Gördüğü yanan bir mummuş 

Ateşi başına konmuş 

Sanki dünyalar onunmuş

Yanar pervane pervane


Pervanenin gönlü aktı 

Bilmez bu mumu kim yaktı

Bir döndü, bin kere baktı

Yanar pervane pervane


Boyu servi, nuru beyaz

Edası hoş, duruşu naz 

Ya niyet eyle, ya niyaz

Yanar pervane pervane


Rüzgâr tarar, saçı altın

Teline âlemi tartın 

Pahasına değer bahtın

Yanar pervane pervane


Mum hiç konuşmaz, sanki lâl

Ne cemal eyler, ne celâl

Cismi gölge, ruhu hayâl

Yanar pervane pervane


Pervane der: Dile benden

Esirgemem bir şey senden 

İste cânı, çıksın tenden

Yanar pervane pervane


Baktıkça artıyor âhı

Sanki mum şâhların şâhı

Karışır vâha eyvâhı

Yanar pervane pervane


Pervane muma yaklaşır 

Gittikçe gönlü aklaşır

Aklı baştan uzaklaşır 

Yanar pervane pervane 


Gövde yandı, kanat yandı

Yandıkça adını andı 

Cânı ateşine bandı

Yanar pervane pervane


Pervane der: Aşka yandım

Yârin rengine boyandım 

Uyurdum, şimdi uyandım 

Yanar pervane pervane


Harun Sarıgül


interactive connectionBu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunları da görmek isteyebilirsin!