Şeyh Gâlib'in anlamlı güzel bir gazeli

Gün olur ey meh-i nâzım bu sabâhat da geçer

Bizi hicrânda koyan bu şeb-i hayret de geçer


Vâsıl-ı evc-i kabûl ile recâmız yohsa

Yerde kalmaz sanemâ âh-ı felâket de geçer

 

Nâ-hudâ Nûh-ı nebî olduğu dem şekk yokdur

Gavta-i varta-i tûfân bu nevbet de geçer

 

Hat gelip leşker-i hüsnü geçicek dildârın

Dil muğber eden ol kîne vü nahvet de geçer

 

Sâf kıl âyîne sîneni nîk ü beden

Tab’a âmed-şüd eden sûret-i hayret de geçer

 

Çekilenler kalır Es’ad bu cihân içre hemân

Vakt-ı şâdî de gelir mevsim-i mihnet de geçer

 

Şeyh Gâlib


Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


BUNLARI DA GÖRMEK İSTEYEBİLİRSİN!

Facebook Yorumları