Zeka, ilim, basiret ve bilgelik dolu cevaplar...
1,675
okunma

Fatih Sultan Mehmed'in Papa'ya Cevabı

Papa II. Pius, 1461 yılında Fatih’e hitaben bir mektup yazar. Mektubunda Fatih Sultan Mehmed’e birkaç damla su ile vaftiz edilmek suretiyle dünyaya hükmedeceğini söyleyerek onu Hristiyanlığa davet etti.

Bunun üzerine Fatih de Papa’ya şu cevabı verdi: 

“Müslümanlığı kabul edip sünnet ol, seni şeyhülislam yapayım.”


Biz de Onlara Yaklaşıyoruz

Anadolu topraklarının fatihi Sultan Alparslan, askeriyle Bizans topraklarında ilerliyordu. Bu esnada keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla Sultan’a:

“- Sultanım, 300 bin kişilik Bizans ordusu bize doğru yaklaşmakta.”

Alparslan da keşfe gönderdiği birliğin başındaki askerin bu telaşı üzerine hiç istifini bozmadan şu karşılığı verir:

“- Biz de onlara yaklaşıyoruz.”


Dinimizce Domuz Eti Yemek Haramdır

Rus Çarı esir ettiği Şeyh Şamil’i yemek yemek için karşısına alır. Şeyh Şamil’in iştahlı bir şekilde yemek yediğini görünce yanındakilere:

“Korkarım bu adam bizi de birazdan yer.” diye söylenir.

Bunu duyan Şeyh Şamil şu cevabı verir:

“- Korkmayın dinimizde domuz eti yemek haramdır.”


Git Sor Bakalım Babasının Çanakkale’de Ne İşi Varmış?

Cumhuriyet’in ilanından sonra İstanbul’da bir resepsiyon verilir. Resepsiyona ülkelerin elçileri ve ateşeleri de davet edilir. Davet güzel bir şekilde devam etmektedir; fakat İngiliz ateşesi olan binbaşının bakışları Mustafa Kemal’in gözünden kaçmaz. Bütün davet boyunca kendisine dik dik bakmıştır ve bakmaya devam etmektedir. Bunun üzerine Mustafa Kemal ne olduğunu öğrenmek için yaverini gönderir.

Yaveri durumu öğrenip gelince Mustafa Kemal’e şöyle der: 

“- Paşa’m kendisine neden ters bir tavır takındığını sordum, o da bana sizin Çanakkale’de babasını öldürdüğünü söyledi...”

Bunun üzerine Mustafa Kemal şöyle der: 

“- Git sor bakalım babasının Çanakkale’de ne işi varmış?”


İçlerinde Bir Aksakallı Olsaydı

Varna Savaşı’nda muharebe meydanında dolaşan Sultan II. Murad, düşman askerlerinin hep genç olduğunu görür. Komutanlarından birine şöyle der:

“- Garip değil mi? Bu kadar ölünün içinde hiç aksakallı görmedim. Hepsi genç, hepsi taze!”

Komutan şu cevabı verir:

“- Padişahım! İçlerinde bir aksakallı olsaydı, başlarına bu felaket gelir miydi?”


İyi, Ben de Bilirim

Yavuz Sultan Selim, sefere çıkacağı yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığındayken vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı yeri sorunca Sultan ona:

“- Sen sır saklamayı bilir misin?” diye sorar.

Vezir de:

“- Evet hünkarım, bilirim” dediğinde, 

Yavuz Sultan Selim cevabı yapıştırır:

“- İyi, ben de bilirim.”


Toprak Kanla Alınır, Kanla Verilir

Siyonizm’in kurucusu Theodor Herzl, Sultan II. Abdulhamid’den yüklü bir para karşılığı şimdiki Filistin topraklarını Siyonist İsrail rejimini kurmak için ister. Toprak karşılığında Osmanlı’nın tüm borçlarını ödeyeceğine de ifade etmesi üzerine bu isteğe çok hiddetlenen Sultan, şu tokat gibi cevabı verir:

“Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir.”


interactive connectionBu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunları da görmek isteyebilirsin!